การตั้งค่า DNS Record ของ Cloud Email บน Directadmin

การตั้งค่า DNS สำหรับใช้งาน Cloud Email ใน DirectAdmin

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการแยกการทำงานของ Email Server ขารับ และขาส่ง Email ดังนั้น จึงมีการตั้งค่า DNS เพื่อรองรับ Email Server ดังนี้

1.การตั้งค่า CNAME
1.1 webmail CNAME wm199.thaicloudmail.com.
1.2 mailadmin CNAME wm199.thaicloudmail.com.
1.3 mail CNAME wm199.thaicloudmail.com.

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่า Cname Record ใน Direct Admin ต้องใส่จุดตามหลัง ด้วย เช่น wm199.thaicloudmail.com.

3. การตั้งค่า MX Record เพื่อใช้งาน Cloud Email เมื่อท่านได้ค่า DNS จากทางเราไป ให้ตรวจสอบข้อมูล MX Record และตั้งค่าตามตัวอย่าง ดังนี้

3.1 mx 5 mcmx07.thaicloudmail.com.
3.2 mx 10 mcmx08.thaicloudmail.com.
3.3 mx 15 mcmx09.thaicloudmail.com.

4. การตั้งค่า TXT Record เพื่อใช้งาน Cloud Email เมื่อท่านได้ค่า DNS จากทางเราไป ให้ตรวจสอบข้อมูล TXT Record และตั้งค่าตามตัวอย่าง ดังนี้

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่า TXT Record ใน Direct Admin ต้องใส่ ” ” ด้วย เช่น “v=spf1 ip4:119.59.101.172 ip4:119.59.122.196 ip4:119.59.101.90 ip4:119.59.101.80 ip4:119.59.101.75 ptr:thaicloudmail.com a:mail.thaicloudmail.com include:thaicloudmail.com ~all”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งปัญหาการใช้งานติดต่อ ฝ่ายบริการ

Email : support@socialcloud.co.th
Tel. 02 026 3169
FB : @socialcloudcompany
Line : @socialcloud

เพิ่มเพื่อน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url