การตั้งค่า Email บนระบบ Android

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน Mobile Android

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ Android ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่าน outlook โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้

1. เข้าในส่วนของ Menu การตั้งค่า จากนั้นเลือก เพิ่ม Email Account

2. เข้าหน้าจอการเพิ่ม Email Account ป้อนรายละเอียดดังนี้

3. ประเภท Account เลือก POP3 Account

4. ตั้งค่า POP3 Account ตามรายละเอียด ดังนี้

จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป (Next)

5. ตั้งค่า SMTP Server ตามรายละเอียด ดังนี้

6. การตั้งค่าอื่น ๆ

7.กำหนดชื่อ กดปุ่มเรียบร้อย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งปัญหาการใช้งานติดต่อ ฝ่ายบริการ

Email : support@socialcloud.co.th
Tel. 02 026 3169
FB : @socialcloudcompany
Line : @socialcloud

เพิ่มเพื่อน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url