การตั้งค่า Email บน Microsoft Outlook แบบ POP3

การตั้งค่า EMAL ACCOUNT บน Outlook 

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่าน Microsoft Outlook โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้
1. เข้าในส่วนของ Tool -> Account Setting

2. เลือก New เพื่อเพิ่ม Email Account ใหม่

3. เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP or HTTP

4. เลือก Manual Configure server settings และจากนั้นเลือก Internet E-mail

5. กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

จากนั้นกดปุ่ม Next
6. กดปุ่ม More Setting เพื่อตั้งค่า SMTP Authen โดยเลือก ที่ My outgoing server (SMTP) requires authentication
และ เลือก Use same settings as my incoming mail server

จากนั้น กดปุ่ม OK

7. จากนั้นเลือก Test Account Settings เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า ในส่วนของ Email ทั้ง Incoming Mail server และ Outgoing Mail Server

8. กดปุ่ม Close และ Next เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

9. ตรวจสอบข้อมูลการ ตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ โดยเข้าที่ More Settings -> Advance

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งปัญหาการใช้งานติดต่อ ฝ่ายบริการ

Email : support@socialcloud.co.th
Tel. 02 026 3169
FB : @socialcloudcompany
Line : @socialcloud

เพิ่มเพื่อน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url