การตั้งค่า Redirect Email หรือ Forward Email

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Redirect Email หรือ Forward Email เพื่อช่วยในการส่งต่อ Email ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไปยัง Email ปลายทางอีก Email Account ที่เราต้องการ เช่น กรณีที่เราต้องดูแล หลายฝ่าย ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด เมื่อลูกค้าส่ง Email มาที่ Email sales@yourdomain.com ซึ่งเป็น Email กลาง เราก็ตั้งค่าให้ Forward Email มาที่ Email ของเรา ด้วย เป็นต้น ข้อแตกต่างระหว่าง Redirect Email กับ Forward Email คือ

1. Login เข้า CloudMail Webmail
2. ไปทีเมนู Options -> Mail -> Redirect

3. จากนั้นกำหนดค่า Email Account ปลายทางที่ต้องการส่งต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีของ โซเชียล คลาวด์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย : sale@socialcloud.co.th
Tel. 02 026 3169
FB : @socialcloudcompany
Line : @socialcloud

เพิ่มเพื่อน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url