การสร้าง Group Mail

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง Group Email เพื่อช่วยในการส่ง Mail ทีละหลาย ๆ Email Account ในเป็นสมาชิกของ Group Email นั้น เช่น สร้าง Group ของ Manager managergroup@thaicloudmail.com เมื่อมีการส่ง Email มาหา managergroup@thaicloudmail.com Email ที่่ส่งมาจะถูก Copy ไปให้ Email Account ของสมาชิกที่อยู่ภายใน Group นี้ เป็นต้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. Login เข้า Cloud Mail Web Admin
2. ไปทีเมนู Groups เลือกที่ Add New

3. ป้อนรายละเอียด ดังนี้

4. จะแสดงรายการ Group ที่ป้อนขึ้นมา จากนั้น จะทำการเพิ่ม Email Account ของสมาชิกภายใน Group นี้ โดยกดที่ปุ่ม Edit หน้ารายการ Group ที่ต้องการเพิ่ม สมาชิก

5. กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม Email Account ใน Group

6. เลือกข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

6. จะแสดงชื่อ Email Account ของสมาชิกใน Group ทางด้านซ้าย ด้านขวาจะเป็น Email Account ของชือ Group และกดปุ่ม Save

7. ทดสอบส่ง Email จากภายนอก ไปที่ managergroup@thaicloudmail.com จะเห็นว่า Email จะถูกกระจาย ไปให้ Email Account ที่เป็นสมาชิกใน Group

 

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีของ โซเชียล คลาวด์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย : sale@socialcloud.co.th
Tel. 02 026 3169
FB : @socialcloudcompany
Line : @socialcloud

เพิ่มเพื่อน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url