การสร้าง Mailing List

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้าง List Email เพื่อช่วยในการส่ง Mail ทีละหลาย ๆ Account เพื่อส่งข่าวสารให้แก่พนักงานภายในองค์กร เช่น ถ้ามีพนักงานอยู่ 100 คน
แล้วต้องการส่ง Email หาพนักงานเพื่อแจ้งข่าว ทั้ง 100 คน เป็นการยากที่จะต้องทยอยส่ง Email ทีละคน หรือ ยากที่จะต้อง Add Email Account ทั้ง 100 คนเพื่อส่งแต่ละครั้ง เป็นต้น

ระบบ Mailing List จึงเข้ามาช่วยในการส่ง Email ลักษณะนี้ โดย สร้าง ชื่อ Email กลาง ขึ้นมา 1 ชื่อ เช่น alluser@yourname.com หรือ manager@yourname.com เป็นต้น แล้วส่งเข้าที่ Email กลางนี้ ระบบก็จะ กระจายส่ง Email ตาม Email Account ที่เป็นสมาชิกใน Email กลางนี้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

หมายเหตุ Mailing List กับ Group Mail จะต่างกัน คือ Mailing List สามารถ เพิ่ม Email Account ภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในองค์กร ได้ ส่วน Group Mail จะเป็น Email ที่อยู่ภายในองค์กรเท่านั้น และไม่สามารถตั้งเงื่อนไข ต่าง ๆ ได้

1. Login เข้า Cloud Mail Web Admin
2. ไปทีเมนู Lists เลือกที่ Add New

3. ป้อนรายละเอียด ดังนี้

4. Advance การตั้งค่าเพิ่มเติม มีรายละเอียด ดังนี้

 

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีของ โซเชียล คลาวด์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย : sale@socialcloud.co.th
Tel. 02 026 3169
FB : @socialcloudcompany
Line : @socialcloud

เพิ่มเพื่อน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url