การเปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน Webmail

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน Webmail หรือ Outlook เพื่อเข้าใช้งานในการรับส่ง Email ได้เอง โดยมีวิธการเปลี่ยน password ในการใช้งาน EMail ดังนี้

1. Login เข้า CloudMail Webmail
2. ไปทีเมนู Options -> Login

3. จากนั้นกำหนดรายละเอียด password Email ใหม่ ดังนี้

หมายเหตุ: การตั้งค่า password ความยากง่าย ควรอยู่ในระดับ Medium ขึ้นไป มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร มากกว่า 8 ตัวอักษรขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีของ โซเชียล คลาวด์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย : sale@socialcloud.co.th
Tel. 02 026 3169
FB : @socialcloudcompany
Line : @socialcloud

เพิ่มเพื่อน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url