เปิดผลวิจัยน่าห่วง ธุรกิจเฮลท์แคร์ยังไม่พร้อมสำหรับการ Transformation


มีผลการสำรวจที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งจัดทำโดยบริษัทไมโครซอฟท์เกี่ยวกับการทำ Digital Transformation ในภูมิภาคเอเชีย โดยพบว่า กลุ่มผู้ให้บริการในธุรกิจด้านสุขภาพนั้น ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มคิดถึงการ Transformation สู่ดิจิตอล

การสำรวจชิ้นนี้ได้ศึกษาภาคธุรกิจ 1,494 รายที่มีพนักงานมากกว่า 250 คนในองค์กร จาก 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านดิจิตอล ซึ่งในจำนวนนี้มีธุรกิจด้านเฮลท์แคร์รวมอยู่ด้วย 247 บริษัท

โดยการสำรวจพบว่า ในระดับผู้นำองค์กรตระหนักดีถึงความจำเป็นของการ Transformation แต่มีแค่ 25% ขององค์กรที่มีกลยุทธ์แล้วเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่ 45% อยู่ระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิตอล หรือกำลังเริ่มกับบางแผนกในองค์กร และอีก 30% บอกว่ายังไม่มีกลยุทธ์ที่จับต้องได้

การสำรวจยังพบอีกว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ Digital Transformation ใน APAC นั้นมีสี่ประการ ได้แก่ การขาดแรงงานที่มีทักษะ การไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โครงสร้างด้าน ICT ที่ยังไม่พร้อม และภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์

Gabe Rijpma ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริการสุขภาพในเอเชียของไมโครซอฟท์เผยว่า การศึกษาชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจด้านสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก กำลังเผชิญความท้าทายในการปรับตัวของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งการที่ธุรกิจเฮลท์แคร์ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น อาจมีผลทำให้การให้บริการด้านสุขภาพนั้นแย่ลง และลดความสามารถในการแข่งขันลงด้วย

โดยไมโครซอฟท์แนะนำว่า หลักการ Transformation ในธุรกิจเฮลท์แคร์นั้นประกอบด้วยแนวคิดหลักได้แก่

Rijpma กล่าวว่า 76% ของผู้นำในองค์กรเห็นความสำคัญของข้อมูลอินไซต์ว่าสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานให้ธุรกิจเฮลท์แคร์ได้ รวมถึงการใช้งานคลาวด์ที่ธุรกิจส่วนใหญ่มองว่าเป็นกลยุทธ์หลักที่จำเป็นสำหรับการทำ Digital Transformation

นอกจากนี้ในอีก 12 – 18 เดือนข้างหน้า เทคโนโลยีที่ผู้บริหารในธุรกิจเฮลท์แคร์ให้ความสนใจคือ 7 เทคโนโลยีดังต่อไปนี้

1. Artificial intelligence-driven machines
2. Internet of Things (IoT)
3. Wearable technologies
4. Quantum computing
5. Virtual, augmented และ mixed reality
6. Wearable Technologies
7. Nanotechnology

สำหรับอุปสรรคต่อการทำ Digital Transformation ในธุรกิจเฮลท์แคร์นั้นมีห้าประการ ได้แก่

– การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
– ปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจ
– ปัญหาด้านภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์
– ขาดผู้นำองค์กรที่มีแนวคิดดังกล่าว
– ไม่เห็นความจำเป็น หรือขาดความตระหนักในการทำ Digital Transformation

สำหรับใครที่ยังไม่เห็นความสำคัญของการทำ Transformation อาจลองพิจารณาจาก Infographic ที่เรานำมาฝากกัน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url